Newsletter – Informacja

Kliknięcie przycisku „Zapisz” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail) w celu umożliwienia przesyłania mi newslettera,  zawierającego również treści marketingowe partnerów Administratora Danych Osobowych, którym jest firma Robert Rachwał ClickMaster Polska zarejestrowana w Krakowie (30-134) przy ul. Zarzecze 36/2, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem: 121340430. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.